Framtidens byggnadsmaterial

Med Aercrete´s unika mobila utrustning produceras idag skumbetong direkt på arbetsplatsen med hög kvalité och med god ekonomi.

Skumbetong är ett prisvärt och lätt cementbaserat material med attraktiva egenskaper som exempelvis miljövänligt, isolerande och brandsäkert.

Skumbetong produceras under de ideala förutsättningar som Aercrete systemet skapar. Densiteten kan fritt anpassas efter behov i området 300–1800 kg/m3.

Med Aercretes patenterade processtyrning skapas ett exakt förväntat resultat varje gång.

Tillämpningar för Skumbetong finns inom många olika områden.

Processen

Vanlig betong är en blandning av bindemedel, fyllmedel. Det är den kemiska reaktionen mellan cement och vatten som härdar betongen och ger den styrka.

Även om den vanliga betongens basingredienser är billiga så har betongen vissa egenskaper som gör det oönskat för många tillämpningar. Egenskaper så som hög vikt och densitet, hög värmeledningsförmåga eller låg värmeisolator. Betongen blir även väldigt hård, svår att forma samt svår att riva när den härdat.

För att motverka den vanliga betongens negativa egenskaper kan fyllnadsmedlet sand ersättas med annat material. I Skumbetong ersätts sanden helt eller delvis med små runda luftbubblor som produceras genom att använda Aercrete Aercell A-7.

Desto mindre sand och därmed mer luft, desto lägre blir materialets densitet, egenvikt. Med den minskade vikten ökar materialets isolerande förmåga och på grund av att hårdheten i materialet också minskar så blir det lättare att bearbeta.

Skumbetong är lättflytande och fyller ut formar och skrymslen och den kräver ingen packning eller vibrering. Skumbetongen är i det närmaste självnivelerande. Skumbetong måste produceras på plats för att densiteten ska kunna förutsägas och för att nå maximal styrka.

Fördelar med Aercrete FC

 • Miljövänlig
 • Kontinuerlig producerad på plats med valbar densitet
 • Lättflytande, pumpbar och i princip helt självnivelerande
 • Ingen packning eller vibrering vilket leder till enkelt arbetsutförande med god arbetsmiljö
 • Gräv och Schaktbar
 • God ljudabsorberingsförmåga
 • Frostsäker
 • Isolerar mot värme och kyla
 • Brand klassad A1 och A 1fl
 • Okänslig för brand och höga temperaturer
 • God bärighet och hållfasthet
 • Eroderar inte och kräver inget mottryck
 • 100% återvinningsbar