Det finns ett brett spektrum av användningsområden för skumbetong. Egenskaperna för skumbetongen varierar beroende på densitet, vilket gör det ännu mer användbart än vanlig betong. Densiteten kan fritt anpassas efter behov i området 300-1800kg/m3. CLC är jämförbar med vanlig betong i hållfasthet medan en blandning med låg densitet, 300kg/m3, är svagare men mycket lättare och har mycket låg värmeledningsförmåga. Densiteten ställs in baserat på applikationen.

Kompletta hus

Ett hus består av bland annat golv, väggar och tak. Dessa kan alla gjutas med skumbetong i olika tätheter. Väggarna måste vara isolerade och därför behövs en lägre densitet 1200kg/m³, medan golven måste vara starka och därför en högre densitet, 1800kg/m³. Ett takelement kan gjutas och förstärkas med en mycket låg densitet, 300kg/m³, vilket gör det mycket isolerande och lätt.

Formgjutning med skumbetong

Skumbetong är idealiskt att använda i arbete med formgjutning. Inte bara på grund av att det är väldigt flytande och fyller under fönsterluckor utan också av tillgängligheten som Aercrete 725 och dess slang ger.

Bottenplatta

En bottenplatta kan behöva både goda isoleringsegenskaper och en stark toppyta. Detta kan uppnås genom att gjuta skumbetong i två steg. Genom att först hälla en skumbetong med låg densitet, 300kg/m3, och låta stelna för att sedan gjuta i hög densitet, 1800kg/m3, som ett skyddande lager ovanpå.

Mindre projekt

Inget arbete är för litet eller stort för Aercrete och vår skumbetong. Eftersom att Aercrete 725 blandar på begäran, produceras nästan inget avfall i arbetet.

Höga isoleringsbehov

Att använda en låg densitet av skumbetong är idealiskt för att isolera allt med behov av att hålla värme eller kyla. Fjärrvärmerör är också ett bra exempel på dess egenskaper.

Prefabricering

Att prefabricera element är ofta ett föredraget alternativ när man bygger i stor skala. En sandwich-Prefab-vägg kan bestå av yttre lager av stark hållbar betong medan mittlagret är en mycket låg densitet. Detta garanterar ett högkvalitativt element med isolerande egenskaper.

Väg-grundläggning

Eftersom vägar är utsatta för mycket användning och utsätts kontinuerligt för dåligt väder, har grunden en tendens att röra sig och skapa sprickor i trottoaren. Aercrete skumbetong har testats och visat sig vara en perfekt grund för att minimera sprickbildning och maximera trottoarens livslängd.

Utmanande gjutning inomhus

Eftersom att Aercretes skumbetong har mindre viskositet än vanlig betong, kan Aercrete 725 pumpa den 200m horisontellt eller 30 meter vertikalt i en lättmanövrerad slang.

Fyllnad

Med hjälp av dess låga viskositet är Aercretes skumbetong mycket lämplig för hålrumsfyllnad och fyllnad i rör och kabelgravar.