Aercrete har utvecklat ett syntetiskt skummedel, Aercell A-7 som eliminerar nackdelarna med proteinskum.

Aercell är ett ytaktiv-baserat, stabilt skum med luftceller i storleken 60-90 mikron. Det är unikt på det att det kan användas för alla skumbetong-densiteter från 300 – 1800 kg/m3

Aercell’s egenskaper kan jämföras med diskmedel. En behaglig lukt och ett friskt, vitt skum med ändamål att vara obegränsat i hållbarhet. Det är helt säkert att hantera och även miljösäkert.

Aercete’s maskiner är konstruerade för att användas med Aercrell A-7 och kombinerade med varandra blir slutprodukten en beprövad lösning för tillverkning av skumbetong.

Produktförfrågan