Aercrete 725 är en komplett mobil anläggning för tillverkning av skumbetong. 

Genom att bygga med skumbetong från Aercrete 725 uppnår man ett bra isolervärde med låg förbrukning av resurser.

Byggprocessen går snabbare och kostnaderna för material och transporter minskar samtidigt som man gör stora miljövinster tack vare lägre koldioxidutsläpp.

Skumbetongen tillverkas kontinuerligt direkt på byggplatsen där endast lokal vattenförsörjning krävs.   

Maskinen har kontinuerlig volumetrisk blandning av cement, skum, vatten och för högre densitet även sand.

Aercrete 725 integrerar följande funktioner i en, enkel att använda, maskin:

  • Mobil trailer med en bruttovikt av 3500 kg
  • Robust dieselmotor, EURO3/EURO5 med mindre bränsleförbrukning
  • Energieffektiv 
  • Volumetrisk, kontinuerlig cementblandare
  • Skumgenerator
  • Betongpump
  • Integrerad process för tillsatsmedel
  • Användarvänlig manöverpanel med touch skärm 
  • Lång distans fjärrkontroll för nödstopp och maskin övervakning

Fördelar

Eliminerar onödiga transportkostnader för material.

Aercrete-konceptet möjliggör ett lågt vatten/cement-förhållande som resulterar i maximal tryckhållfasthet samtidigt som krympning och ytsprickor begränsas.

Aercretes patenterade processkontroll doserar exakt alla ingredienser, inklusive luft och möjliggör förutsägbara kvalitetsresultat varje gång.

Valbar densitet från 300 till 1800 kg/m3

Produktionskapaciteten är upp till 20 m3 per timme och pumpavståndet är upp till 30m vertikalt eller 200 m horisontellt, beroende på densitet.

Med den integrerade lösningen för att blanda i tillsatsmedel blir skumbetongen starkare, mer flytande och minskar vattenförbrukningen.

Se videopresentation Produktförfrågan
Ladda ner vår broschyr