Aercrete 625 är en komplett mobil anläggning för tillverkning av skumbetong. 

Genom att bygga med skumbetong från Aercrete 625 uppnår man ett bra isolervärde med låg förbrukning av resurser.

Byggprocessen går snabbare och kostnaderna för material och transporter minskar samtidigt som man gör stora miljövinster tack vare lägre koldioxidutsläpp.

Skumbetongen tillverkas direkt på byggplatsen där endast lokal vattenförsörjning krävs.   

Maskinen har kontinuerlig volumetrisk blandning av cement, skum, vatten och för högre densitet även sand.

Aercrete 625 integrerar följande funktioner i en, enkel att använda, maskin:

  • Mobil trailer med en bruttovikt av 3500 kg
  • Robust 75kW dieselmotor
  • Volumetrisk, kontinuerlig cementblandare
  • Skumgenerator
  • Betongpump
  • Användarvänlig manöverpanel med touchskärm 

Fördelar

Eliminerar onödiga transportkostnader för material.

Aercrete-konceptet möjliggör ett lågt vatten/cement-förhållande som resulterar i maximal tryckhållfasthet samtidigt som krympning och ytsprickor begränsas.

Aercretes patenterade processkontroll doserar exakt alla ingredienser, inklusive luft och säkerställer förutsägbara kvalitetsresultat varje gång. 

Valbar densitet från 400 till 1800 kg/m3

Produktionskapaciteten är upp till 20 m3 per timme och pumpavståndet är upp till 45m vertikalt eller 200 m horisontellt, beroende på densitet.

 

Se videopresentation Produktförfrågan
Ladda ner vår broschyr