Vanlig betong

Vanlig betong är en blandning av bindemedel och fyllmedel. Cement blandat med vatten och sand eller grus. Det är den kemiska reaktionen mellan cement och vatten som härdar betongen och ger den styrka.

Även om betongens basingredienser är billiga så har betong vissa egenskaper som gör det oönskat för många tillämpningar. Egenskaper så som hög vikt och densitet, hög värmeledningsförmåga eller låg värmeisolator. Betongen blir även väldigt hård, svår att forma samt svår att riva när den härdat.

Men för att motverka dessa ibland oönskade egenskaper kan fyllmedlet ersättas med något annat än sand eller grus.

Skumbetong

I skumbetong ersätts hela eller delar av sanden med små luftbubblor. Ju mer sand som tas bort desto mer luft blandas in i betongen. På detta sätt kan man reglera och kontrollera densiteten. Med lägre densitet följer lägre värmeledningsförmåga och mindre mekanisk styrka.

Skumbetong produceras vanligtvis vid densitet 400 – 1800 kg/m3 jämfört med vanlig betong som i normalt sätt förhåller sig till 2200 kg/m3.

Skumbetongens  flyter ut enkelt och fyller tomrum utan behov av komprimering och vibration. Det måste tillverkas av torra ingredienser på plats för förutsägbar densitet och för att uppnå maximal hållfasthet.

Aercrete Skumbetong

Egenskaper

 • Brett område av densiteter från ett enda skummedel, Aercell A-7
 • Tryckhållfasthet från  2 N/mm2 och uppåt
 • Flytbar och självutjämnande
 • Ingen packning eller vibration krävs
 • God ljudabsorbering
 • Gräv- och  bearbetningsbar med handverktyg
 • Frys/tining-resistent
 • Ej vattenabsorberande
 • Bra värmeisolering
 • Påverkas ej av eld och höga temperaturer
 • Monolitisk, inte eroderande, sedimenterar eller kompakterar
 • Kostnadseffektivt

Aercrete 625

Fördelar

Mobil trailer som är lätt att transportera för produktion på plats
Varierande densitet från 400 till 1800 kg/m3
Produktionskapacitet skumbetong upp till 25 m3/h
Numeriskt kontrollerad, kontinuerlig volymetrisk blandning
Komplett system - bara tillsätt vatten!
Konsekventa resultat med minimala variationer
Färdigt resultat direkt från billiga torrmateriel
Eliminerar onödiga materialtransportkostnader
Inbyggd betongpump med lång räckvidd
Användarvänlig datorkontroll
Ingen dyr installation inför varje jobb
Inga korta leveranser eller överbliven skumbetong som behöver deponeras
Ingen "vinstdelning" med batchanläggningar

Skummedel

 

Det finns två olika typer av skummedel som kan användas vid framställningen av skumbetong. Organiskt skummedel baserat på protein, eller syntetiskt baserat på ytaktiva medel.

Organiskt
Från början var endast proteinbaserade skummedel tillgängliga. Proteinerna i denna typ av skummedel är animaliska proteiner som extraheras som en biprodukt i köttindustrin.

Proteinskum kännetecknas av en vit "off-White" färg. En något obehaglig lukt i koncentrerad form med begränsad hållbarhet. Skumbetong som är tillverkat med organiskt skum har en större tendens att bygga upp mögel på områden med hög luftfuktighet och är därför inte lämpligt för bostadsbyggande eller i offentliga byggnader. Andra områden där proteinbaserat skummedel används har problem med stanken från rester från kadaver och sätter sig i väggar, golv och tak

Aercrete Aercell A-7


Aercrete har utvecklat ett syntetiskt skummedel, Aercell A-7 som eliminerar nackdelarna med proteinskum.

Aercell är ett ytaktiv-baserat, stabilt skum med luftceller i storleken 60-90 mikron. Det är unikt på det att det kan användas för alla skumbetong-densiteter från 400 – 1800 kg/m3

Aercell’s egenskaper kan jämföras med diskmedel. En behaglig lukt och ett friskt, vitt skum med ändamål att vara obegränsat i hållbarhet. Det är helt säkert att hantera och även miljösäkert.

Aercete’s maskiner är konstruerade för att användas med Aercrell A-7 och kombinerade med varandra blir slutprodukten en beprövad lösning för tillverkning av skumbetong.

Aercrete Technology AB - © 2021