Aercrete 625

Rörlighet
Aercrete 625 är en komplett mobil anläggning för tillverkning av skumbetong. Den har kontinuerlig volumetrisk blandning av cement, skum, vatten och för högre densiteter också ett ballastmaterial, vanligtvis sand.

Skumbetongen tillverkas efterfrågan på byggplatsen där endast lokal vatten försörjning krävs.

Aercrete 625 integrerar följande funktioner i en, enkel att använda, maskin:

  • Mobil trailer med en bruttovikt av 3500 kg
  • Robust 75kW dieselmotor
  • Volumetrisk, kontinuerlig cementblandare
  • Skumgenerator
  • Betongpump
  • Användarvänlig numerisk processkontroll

Aercrete-konceptet möjliggör ett lågt vatten/cement-förhållande som resulterar i maximal tryckhållfasthet samtidigt som krympning och ytsprickor begränsas.
Aercrete’s patenterade processkontroll doserar exakt alla ingredienser, inklusive luft och säkerställer förutsägbara kvalitetsresultat varje gång utan behov av en skicklig maskinoperatör.

Produktionskapaciteten är upp till 25 m3 per timme under ideala förhållanden och pumpavståndet är upp till 25m vertikalt eller 200 m horisontellt, beroende på densitet.

Mer information
För mer information kring Aercrete och våra produkter, registrera dig här!

Aercrete Technology AB - © 2021