DET MOBILA SYSTEMET FÖR KONTINUERLIG PRODUCERING AV SKUMBETONG

CLC SKUMBETONG 
Det har länge varit komplicerat att mixa fram ett stabilt och homogent producerat CLC skum. Skumbetongen har idag utvecklats till den grad att det är det mest hållbara och miljövänliga byggmaterialet inom byggindustrin.

AERCRETE 625
Aercrete 625 är vår mobila skumbetongmaskin för kontinuerlig blandning och framställning av skumbetong på plats. Med recept framställda för att skapa 400 till 1800kg/m³  och en kapacitet att pumpa upp till 25m³/h så är Aercrete 625 maskinen för alla typer av skumbetongarbeten.

ECHOSTONE Housing 
EchoStone-uppdragets värdegrunder är att tillhandahålla högkvalitativt, säkert och prisvärt boende som främjar en högre livskvalitet runt om i världen med nyskapande, skalbar och hållbar teknik.

Aercrete Technology AB - © 2021